E05 – Antonio Fraguas, tradición e cultura galegas

Escuchar episodioT01E10 - Ficción - 21:18

Antonio Fraguas naceu en Loureiro, Cotobade, en 1905Alí tivo unha infancia feliz, rural, coma tantos nenos da época. Un rapaz curioso, alegre e vital. Cando estudaba o bacharelato as cousas comezarían a cambiar. Un día o catedrático de debuxo enfermou e foi a substituílo alguén que marcaría profundamente o mozo Antonio.

En efecto, Castelao deulle clase durante o bacharelato en Pontevedra ao igual que outro ilustre galeguista: Antón Losada Diéguez. Para Fraguas Castelao era moito máis ca un profesor de debuxo: un amigo e un referente e, en máis dunha ocasión, manifestou que seu saúdo xa era para el algo “colosal”. 

©De las ilustraciones: Agencia Player, 2019

Más episodios

E05 – Antonio Fraguas, tradición y cultura gallegas

Antonio Fraguas nació en Loureiro, Cotobade, en 1905. Allí tuvo una infancia feliz, rural, como tantos niños de la época. Un chico curioso, alegre y vital. Cuando estudiaba el bachillerato las cosas comenzarían a cambiar. Un día el catedrático de dibujo enfermó y fue a sustituirlo alguien que marcaría profundamente al joven Antonio. 

T01E09 - Ficción - 21:32